tel.: 696 606 088

KURS INSTRUKTORA FITNESS

Najbliższy termin 1,2.10.2016

Cena promocyjna 999 zł ważna tylko do 20.08.2016 Zapisy rozpoczęte !

TERMINY ZJAZDÓW :1,2.10/8,9.10/22,23.10/5,6.11/19,20.11/26,27.11/3,4.12/10,11.12/

Kurs instruktora fitness to profesjonalnie przygotowany cykl zajęć dydaktycznych zakończony egzaminem po pierwszej i drugiej jego części. Uczestnictwo w zajęciach i pomyślne zdanie egzaminów w pełni przygotowuje kursantów i daje im uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych fitness.

Program prezentowany na kursie został zaprojektowany i przygotowany na drodze współpracy nauczycieli akademickich, szkoleniowców fitness, lekarzy oraz fizjoterapeutów. Merytoryczna treść przekazywana uczestnikom kursu znajduje potwierdzenie we współcześnie prowadzonych badaniach z zakresu fizjologii oraz biomechaniki . Każda informacja przekazywana przez prowadzących w trakcie procesu kształcenia przyszłych instruktorów jest uzasadniona pod względem naukowym.

Treści teoretyczne wprowadzane w procesie szkolenia są następnie wykorzystywane w praktyce. Opracowany model nauczania, prezentowania wiedzy teoretycznej w połączeniu z jej praktycznym wykorzystaniem umożliwia przyszłym instruktorom w pełni świadome wykorzystanie metod i technik treningowych wyłożonych na kursie w ich później podjętej pracy zawodowej.


Informacje szczegółowe dotyczące kursu instruktora fitness

 • Kurs instruktora fitness to szkolenie zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu poszukiwanego aktualnie
  na rynku pracy
 • obejmuje osiem zjazdów prowadzonych w trybie weekendowym (sobota, niedziela)
 • zjazdy organizowane są co tydzień( z nielicznymi wyjątkami związanymi ze świętami)
 • w ciągu dnia odbywa się 6 do 9 godzin lekcyjnych zajęć
 • w sobotę zajęcia rozpoczynają się o 11:30
 • w niedzielę zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:15
 • materiał prezentowany na kursie zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym
 • kurs zawiera 123h lekcyjnych, w tym 5 godzin egzaminu. 3/4 kursu stanowią zajęcia praktyczne z czego 18 godzin
  stanowią praktyki własne odbywane pod opieką promotora (oprócz tego każdy kursant ma obowiązek
  zaliczenia 20 h hospitacji we własnym zakresie)
 • materiał dydaktyczny obejmuje 16 przedmiotów o charakterze ogólnym i specjalistyczny

Zakres tematyczny obejmuje:

 • Wprowadzenie, przygotowanie oraz charakterystykę pracy instruktora fitness
 • Anatomię, fizjologię, pierwszą pomoc, dietetykę oraz charakterystykę grup podwyższonego ryzyka
 • Klasyfikację, charakterystykę oraz budowę zajęć grupowych fitness o charakterze wytrzymałościowym oraz mieszanym takich jak TBC, STEP, FATBURNING itd.
 • Metodykę i techniki prowadzenia zajęć
 • Analizę funkcjonalną ćwiczeń z przyborami oraz bez przyborów
 • Ćwiczenia z przyborami między innymi takimi jak: step, hantle duża i mała piłka itd.
 • Relaks i stretching w zajęciach fitness
 • Praktyki oraz hospitacje

Kurs odbywa się w ośrodku „Fitness &Wellness AZIK” ul. Wysłouchów 30d


Kurs poprowadzą:
trenerzy:
Justyna Kot, Ewa Czarnecka, Martyna Samek-Kozik, Miriam Pyszko, Natalia Kryza
dietetyk Alicja Golonka
fizjoterapeuta: Justyna Kot, Michał Dymek


Wymagania:

 • ukończone 16 lat oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych
 • ukończona szkoła średnia (lub w trakcie nauki)
 • predyspozycje ruchowe (koordynacja, poczucie rytmu)
 • rejestracja na kurs min. 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem

Kursanci otrzymują:

 • dyplom ukończenia kursu uprawniający do wykonywania zawodu (po pozytywnie zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym)
 • obszerny skrypt szkoleniowy

Cena regularna: 1299 zł.

Cena promocyjna 999 zł ważna tylko do 20.08.2016

Zapisy rozpoczęte !


Kliknij tutaj aby zapisać się na kurs

Zawartość dostępna pod adresem www.szkola-fitness.pl jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Jakiekolwiek wykorzystanie, kopiowanie, przetwarzanie, jakichkolwiek materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych, zarejestrowanych nazw lub innych przepisów prawa.


Informacje zamieszczone na stronie www.szkola-fitness.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby publikowane tu treści były prawdziwe oraz kompletne, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za ich niekompletność lub błędność, jak również za jakiekolwiek podjęte na ich podstawie działania.