tel.: 696 606 088

KURS INSTRUKTORA FITNESS

Start: 10.03-20.05.2018

Zjazdy: 10,11.03/ 24,25.03/ 7,8.04/ 21,22.04/ 28,29.04/ 5,6.05/ 12,13.05/ 19,20.05/


Cena : 1299 zł.

Kurs instruktora fitness to profesjonalnie przygotowany cykl zajęć dydaktycznych zakończony trzema egzaminami. Uczestnictwo w zajęciach i pomyślne zdanie egzaminów w pełni przygotowuje kursantów i daje im uprawnienia do prowadzenia zajęć grupowych fitness.

Program prezentowany na kursie został zaprojektowany i przygotowany na drodze współpracy nauczycieli akademickich, szkoleniowców fitness, lekarzy oraz fizjoterapeutów. Merytoryczna treść przekazywana uczestnikom kursu znajduje potwierdzenie we współcześnie prowadzonych badaniach z zakresu fizjologii oraz biomechaniki . Każda informacja przekazywana przez prowadzących w trakcie procesu kształcenia przyszłych instruktorów jest uzasadniona pod względem naukowym.

Treści teoretyczne wprowadzane w procesie szkolenia są następnie wykorzystywane w praktyce. Opracowany model nauczania, prezentowania wiedzy teoretycznej w połączeniu z jej praktycznym wykorzystaniem umożliwia przyszłym instruktorom w pełni świadome wykorzystanie metod i technik treningowych wyłożonych na kursie w ich później podjętej pracy zawodowej.


Informacje szczegółowe dotyczące kursu instruktora fitness

 • Kurs instruktora fitness to szkolenie zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu poszukiwanego aktualnie na rynku pracy
 • obejmuje osiem zjazdów prowadzonych w trybie weekendowym (sobota, niedziela)
 • zjazdy organizowane są co tydzień( z nielicznymi wyjątkami związanymi ze świętami)
 • w ciągu dnia odbywa się 6 do 9 godzin lekcyjnych zajęć
 • w sobotę zajęcia rozpoczynają się o 11:30
 • w niedzielę zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:15
 • materiał prezentowany na kursie zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym
 • kurs zawiera 130h lekcyjnych, w tym 5 godzin egzaminu. 3/4 kursu stanowią zajęcia praktyczne z czego 20 godzin stanowią praktyki własne odbywane pod opieką promotora (oprócz tego każdy kursant ma obowiązek zaliczenia 20 h hospitacji we własnym zakresie)
 • materiał dydaktyczny obejmuje 16 przedmiotów o charakterze ogólnym i specjalistyczny


Zakres tematyczny obejmuje:

 • Wprowadzenie, przygotowanie oraz charakterystykę pracy instruktora fitness
 • Anatomię, fizjologię, pierwszą pomoc, dietetykę oraz charakterystykę grup podwyższonego ryzyka (kobiet w ciąży, osób otyłych i osób starszych)
 • Klasyfikację, charakterystykę oraz budowę zajęć grupowych fitness o charakterze wytrzymałościowym oraz mieszanym takich jak TBC, STEP, FATBURNING itd.
 • Metodykę i techniki prowadzenia zajęć
 • Analizę funkcjonalną ćwiczeń z przyborami oraz bez przyborów
 • Ćwiczenia z przyborami między innymi takimi jak: step, hantle duża i mała piłka itd.
 • Relaks i stretching w zajęciach fitness
 • Praktyki własne pod opieką promotora oraz 20h hospitacji

Wymagania:

 • ukończone 16 lat oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych
 • ukończona szkoła średnia (lub w trakcie nauki)
 • predyspozycje ruchowe (koordynacja, poczucie rytmu)
 • rejestracja na kurs min. 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem

Kursanci otrzymują:

 • dyplom ukończenia kursu uprawniający do wykonywania zawodu (po pozytywnie zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym)
 • obszerny skrypt szkoleniowy

Kurs poprowadzą:

trenerzy:

Justyna Kot, Ewa Czarnecka, Martyna Samek-Kozik, Miriam Pyszko, Natalia Kryza, Paulina Jopek

dietetyk : Alicja Golonka

fizjoterapeuci : Justyna Kot , Michał Dymek


Miejsce: Fitness Wellness Azik Kraków


Cena 1299 zł.

O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność wpłat. Ilość miejsc jest ograniczona.


Kliknij tutaj aby zapisać się na kurs

Zawartość dostępna pod adresem www.szkola-fitness.pl jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Jakiekolwiek wykorzystanie, kopiowanie, przetwarzanie, jakichkolwiek materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych, zarejestrowanych nazw lub innych przepisów prawa.


Informacje zamieszczone na stronie www.szkola-fitness.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby publikowane tu treści były prawdziwe oraz kompletne, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za ich niekompletność lub błędność, jak również za jakiekolwiek podjęte na ich podstawie działania.