e-mail:  biuro@szkola-fitness.pl

tel.:   +48  696 606 088

KURS INSTRUKTORA FITNESS kolejna edycja 24.01.2015 - 21,22.03 2015 / 8 zjazdów

Kurs instruktora fitness to profesjonalnie przygotowany cykl zajęć dydaktycznych zakończony egzaminem po pierwszej i drugiej jego części .Uczestnictwo w zajęciach i pomyślne zdanie egzaminów w pełni przygotowuje kursantów i daje im  uprawnienia  do prowadzenia zajęć grupowych fitness.

 

Program prezentowany na kursie został zaprojektowany  i przygotowany na drodze współpracy nauczycieli akademickich, szkoleniowców fitness, lekarzy oraz fizjoterapeutów. Merytoryczna treść przekazywana uczestnikom kursu znajduje potwierdzenie we współcześnie prowadzonych badaniach z zakresu fizjologii oraz  biomechaniki . Każda informacja przekazywana przez prowadzących w trakcie procesu kształcenia przyszłych instruktorów jest uzasadniona pod względem naukowym. 

 

Treści teoretyczne wprowadzane w procesie szkolenia są następnie wykorzystywane w praktyce. Opracowany model nauczania, prezentowania wiedzy teoretycznej w połączeniu z jej praktycznym wykorzystaniem  umożliwia przyszłym instruktorom w pełni świadome wykorzystanie metod i technik treningowych wyłożonych na kursie
w ich później podjętej pracy zawodowej.

 

Informacje szczegółowe dotyczące kursu  instruktora fitnes

 • Kurs instruktora fitness to szkolenie zawodowe przygotowujące do wykonywania zawodu poszukiwanego aktualnie na rynku pracy
 • obejmuje osiem zjazdów  prowadzonych w trybie weekendowym (sobota, niedziela)
 • zjazdy organizowane są co tydzień( z nielicznymi  wyjątkami związanymi ze świętami)
 • w ciągu dnia odbywa się 6 do 9 godzin lekcyjnych zajęć
 • w sobotę zajęcia rozpoczynają się o 11:30
 • w niedzielę zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:15
 •  materiał prezentowany na kursie zakończony jest egzaminem praktycznym i teoretycznym
 • kurs zawiera 117h lekcyjnych, w tym 5 godzin egzaminu.3/4 kursu stanowią zajęcia praktyczne z czego 18 godzin stanowią praktyki własne odbywane pod opieką promotora ( oprócz tego każdy kursant ma obowiązek zaliczenia 20 h hospitacji we własnym zakresie )
 • materiał dydaktyczny obejmuje 16 przedmiotów o charakterze ogólnym i specjalistyczny


  Zakres tematyczny obejmuje:

 - Wprowadzenie, przygotowanie oraz charakterystykę pracy instruktora fitness
 - Anatomię, fizjologię, pierwszą pomoc, dietetykę oraz charakterystykę grup podwyższonego     ryzyka
 - Klasyfikację, charakterystykę oraz  budowę  zajęć grupowych fitness o charakterze                          wytrzymałościowym oraz mieszanym takich jak TBC, STEP, FATBURNING itd.
 - Metodykę i techniki prowadzenia zajęć
 - Analizę funkcjonalną ćwiczeń z przyborami  oraz bez przyborów
 - Ćwiczenia z przyborami między innymi takimi jak: step, hantle duża i mała piłka itd.
 - Relaks i stretching w zajęciach fitness
 - Praktyki oraz hospitacje

 

Po pozytywnie zdanym egzaminie kursanci otrzymują legitymację Instruktora Fitness
 

 • Kurs odbywa się w ośrodku „Fitness &Wellness AZIK” ul. Wysłouchów 30d 

 • Cena kursu wynosi 999 zł.
   

 • terminy zjazdów :    24,25.01  /   31.01, 1.02  /  14,15.02  /  21,22.02  /  28.02,1.03  /                                           7,8.03  /  14,15.03  /  21,22.03  /  

 Wymagania:

·         ukończone 16 lat oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych

·         ukończona szkoła średnia (lub w trakcie nauki)

·         predyspozycje ruchowe (koordynacja, poczucie rytmu)

·         rejestracja na kurs min. 2 tyg. przed planowanym rozpoczęciem

 

Kursanci otrzymują

 • dyplom ukończenia kursu uprawniający do wykonywania zawodu ( po pozytywnie zdanym egzaminie praktycznym i teoretycznym )
 • obszerny skrypt szkoleniowy

 

Zawartość dostępna pod adresem www.szkola-fitness.pl jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Jakiekolwiek wykorzystanie, kopiowanie, przetwarzanie, jakichkolwiek materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych, zarejestrowanych nazw lub innych przepisów prawa.


Informacje zamieszczone na stronie www.szkola-fitness.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby publikowane tu treści były prawdziwe oraz kompletne, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za ich niekompletność lub błędność, jak również za jakiekolwiek podjęte na ich podstawie działania.