tel.: 696 606 088

Zdrowy Kręgosłup

Termin - 13-14.01.2018


Miejsce: Fitness Wellness Azik, ul. Wysłouchów 30d


Zdrowy kręgosłup to szkolenie zawodowe przeznaczone dla instruktorów fitness, trenerów personalnych , fizjoterapeutów oraz nauczycieli wychowania fizycznego.

 • obejmuje jeden zjazd w trybie weekendowym ( sobota, niedziela)
 • liczba godz.: 14 h lekcyjne
 • w sobotę i niedzielę zajęcia rozpoczynają się o godzinie 12.45
 • treść merytoryczna szkolenia przedstawiana jest w postaci wykładów i treningów fitness

Zakres tematyczny obejmuje

Dwa wykłady ,które zawierają :

 • charakterystykę lekcji Zdrowego Kręgosłupa,
 • cele krótko i długo terminowe,
 • wskazania i przeciwwskazania do uczestnictwa w zajęciach,
 • analizę biomechaniki kręgosłupa,
 • charakterystykę najczęściej spotykanych wad i schorzeń kręgosłupa w kontekście prowadzenia zajęć.

Trzy LEKCJE które zawierają:

 • przystępną metodykę prowadzenia zajęć z zastosowaniem ciężaru własnego ciała, krzesła oraz piłki IO-ball ,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem podstawowych wzorców ruchowych,
 • metodyka edukowania klienta poprzez stosowanie ćwiczeń naśladujących czynności dnia codziennego (np. czynności domowych),
 • nauka (poprzez ćwiczenia) przyjmowania prawidłowych pozycji w pracy (np. podczas pracy przy komputerze)
 • nauka radzenia sobie z dyskomfortem i napięciem mięśni związanego z trybem pracy


Harmonogram

SOBOTA 13.01.2018r. J. Kot, E. Czarnecka

11.45–13.15 – Teoria (90 min.) – wykład obejmuje przedstawienie charakterystyki lekcji Zdrowego Kręgosłupa, celów krótko i długo terminowych, wskazań i przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach, analizę biomechaniki kręgosłupa w kontekście metodyki prowadzenia zajęć. (J. Kot)

13.15–13.25 – Przerwa (10 min.)

13.25–14.25 – I lekcja (bez przyborów) (60 min.) – przedstawienie metodyki prowadzenia zajęć z zastosowaniem ciężaru własnego ciała. Nauka ćwiczeń z wykorzystaniem podstawowych wzorców ruchowych. Metodyka edukowania klienta poprzez stosowanie ćwiczeń naśladujących czynności dnia codziennego (np. czynności domowych).(E. Czarnecka)

14.25–14.45 – Przerwa na obiad (20 min.)

14.45–15.30 – Omówienie I lekcji (45 min.) (E. Czarnecka)

15.30–16.30 – II lekcja (krzesło) (60 min. )- przedstawienie metodyki prowadzenia zajęć

z zastosowaniem krzesła jako przyboru. Nauka ćwiczeń z wykorzystaniem podstawowych wzorców ruchowych. Edukowanie klienta w kwestii przyjmowania poprawnych pozycji w pracy, radzenia sobie z napięciem i dyskomfortem mięśni związanym z długotrwałą pozycją siedzącą. (E. Czarnecka)

16.30–16.40 – Przerwa (10 min.)

16.40–17.35 – Omówienie II lekcji (45 min.) (E. Czarnecka)

NIEDZIELA 14.01.2018r.

9:45-11:15 – Teoria(90 min.) wykład obejmuje charakterystykę podstawowych wad i schorzeń kręgosłupa w kontekście prowadzenia zajęć Zdrowego Kręgosłupa. (J. Kot)

11.30–12.45 – Praca własna – omówienie (75 min.) (E. Czarnecka)

12.45–14.15 – III lekcja (IO-ball) (90 min.) przedstawienie metodyki prowadzenia zajęć

z zastosowaniem IO-ball jako przyboru. Nauka ćwiczeń z wykorzystaniempodstawowych

wzorców ruchowych, ćwiczeń koordynacyjnych i wzmacniających. Edukowanie klienta

w kwestii przyjmowania poprawnych pozycji w pracy i w domu. (E. Czarnecka)

14.15–14.35 – Przerwa na obiad (20 min.)

14.35–15.10 – Omówienie III lekcji (45 min.) (E. Czarnecka)

15.10 – Rozdanie certyfikatów


Wymagania:

 • ukończone 16 lat oraz zgoda rodziców/opiekunów prawnych
 • ukończony kurs instruktora fitness
 • ukończona szkoła średnia (lub w trakcie nauki)
 • predyspozycje ruchowe (koordynacja, poczucie rytmu)
 • rejestracja na szkolenie min. 2 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia

Na zakończenie kursanci otrzymują:

 • certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe

Szkoleniowcy:

mgr Justyna Kot Współzałożycielka Szkoły Instruktorów Fitness(2012), fizjoterapeuta, Instruktor zajęć grupowych, trener personalny, Szkoleniowiec Fitness . Specjalizuje się w treningu wytrzymałościowym z przyborami oraz metodach treningowych z zakresu „Zdrowego Kręgosłupa” i Pilates. Absolwentka Fizjoterapii na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

mgr Ewa Czarnecka doświadczony Instruktor i Szkoleniowiec fitness. Specjalizuje się przede wszystkim w formach zajęć ze stepem - choreograficznych i wzmacniających - prowadząc zajęcia na wszystkich poziomach zaawansowania oraz metodach treningowych wykorzystywanych na zajęciach "Zdrowy kręgosłup " . Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Cena: 390 zł / 340 zł cena dla instruktorów z dyplomem Szkoły Instruktorów Fitness


Kliknij tutaj aby zapisać się na szkolenie


Zawartość dostępna pod adresem www.szkola-fitness.pl jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Jakiekolwiek wykorzystanie, kopiowanie, przetwarzanie, jakichkolwiek materiałów może stanowić naruszenie praw autorskich, znaków firmowych, zarejestrowanych nazw lub innych przepisów prawa.


Informacje zamieszczone na stronie www.szkola-fitness.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.


Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby publikowane tu treści były prawdziwe oraz kompletne, nie ponoszą jednak odpowiedzialności za ich niekompletność lub błędność, jak również za jakiekolwiek podjęte na ich podstawie działania.